Cetățenii Municipiului Baia Mare.
Pentru a depune un proiect, aceștia trebuie să se înregistreze pe www.baiamareactiv.ro.
Proiectele pot fi depuse exclusiv on-line pe acest site.

  1. ALEI, TROTUARE ȘI ZONE PIETONALE (amenajarea, renovarea, întreținerea, înființarea acestora).

  2. MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI (îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele importante ale orașului, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video).

  3. SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate).

  4. AMENAJARE SPAȚII PUBLICE (mobilier stradal, iluminat public, etc – (amenajare, înființare, reparare).

  5. INDUSTRII CREATIVE, EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ (dezvoltare de oportunități pentru persoanele creative, artiști, persoane cu vastă experiență pe care o pot împărtăși pentru a inspira alte persoane, propuneri de activități educaționale și culturale care să ducă la creșterea calității învățământului).

  6. TINERET (proiecte al căror scop e dezvoltarea de infrastructuri sau oportunități pentru tineri, proiecte menite să atragă tinerii spre orașul nostru).

  7. DIGITALIZARE (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Baia Mare dar și al unui marketing mai dinamic al orașului).

  8. IDENTITATEA LOCALĂ (tradițiile locale, istoria locală, multiculturalism, etnii diferite trăind în armonie, minerit, în general locuri, obiecte, obiceiuri, meșteșuguri, produse artistice și lingvistice considerate de importanță pentru comunitatea baimăreană, mândria de a aparţine unei comunităţi cu o anumită tradiţie).

Municipiul Baia Mare alocă, în acest an un buget de 1.000.000 lei.
Nu există o sumă maximă alocată unui proiect.
Vor fi implementate proiectele în ordinea numărului de voturi, în limita bugetului disponibil.

Pot fi depuse proiecte care rezolvă probleme ale comunității și a căror implementare este în sfera de competență a Primăriei Baia Mare.
Nu sunt eligibile proiecte care contravin altor proiecte în curs de implementare sau finalizate recent ale Primăriei Baia Mare.
Nu sunt eligibile proiecte cu caracter publicitar, comercial sau politic.
Nu sunt eligibile proiecte ale căror costuri de funcționare sau mentenanță depășesc costurile de implementare.
Proiectele vor trebui să aibă o localizare precisă (cu excepția celor legate de digitizare și de cele educaționale) și să aibă o descriere clară, concisă.

Clare, concise, detaliate, astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.
Totodată, prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul dumneavoastră.
Așa că mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.
Proiectele pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, cu o dimensiune maximă de 5 MB.

Municipiul Baia Mare va realiza o analiză a proiectelor depuse.
În situația în care consideră oportun, reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea.
De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.
Pentru proiecte similare, cu acordul deponenților, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi).
Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.
După depunerea proiectelor, modificarea acestora se poate realiza doar în etapa de validare, de către reprezentanții municipalității.

Fiecare persoană poate vota câte un singur proiect din fiecare categorie.
Proiectele eligibile vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.
Cetățenii pot vota proiecte depuse în una sau mai multe categorii.
Pentru a vota, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă, sau să se autentifice cu contul de Facebook.

31.08.2017 - Lansarea portalului.
15.09.2017 - 12.11.2017 - Depunerea proiectelor.
13.11.2017 - 15.12.2017 - Verificarea proiectelor depuse de către Primărie.
15.12.2017 - Publicarea proiectelor aprobate.
16.12.2017 - 14.02.2018 - Promovarea proiectelor de către deponenți și votarea.

Martie 2018 - Aprobarea în cadrul bugetului pe anul 2018 a proiectelor cu cele mai multe voturi.