Cetățenii Municipiului Baia Mare care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.
Pentru a depune un proiect, aceștia trebuie să se înregistreze pe www.baiamareactiv.ro.
Proiectele pot fi depuse online și off-line în condițiile stabilite de prezentul Regulament.

DEPUNERE PROIECTE:
a) Online pe platforma de bugetare participativa de pe site-ul Primariei
b) Pentru depunere Off-line: in format tiparit Cetatenii Municipiului Baia Mare, care doresc sa depuna proiectele in format tiparit au posibilitatea sa ridice formularele de depunere a proiectelor de la Relatii Publice etc. Formularul completat impreuna cu celelalte documente relevante pentu proiect(fotografii, planuri etc , vor trebui depuse personal la punctul de suport pentru bugetarea participativa din cadrul Primariei Baia Mare sau transmise prin Posta, la sediul Primariei Baia Mare de pe strada Gheorghe Sincai nr.37, jud Maramures. Aceste proiecte vor fi incarcate in numele cetatenilor de catre un operator al primariei pe sectiunea de bugetare participativa.
Limita de depunere este de un proiect pe domeniu pentru fiecare persoana/cont.

  1. INFRASTRUCTURA: Zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale (amenajarea, renovarea, întreținerea, înființarea acestora).

  2. MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI (îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele importante ale orașului, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video).

  3. SPAȚII VERZI, LOCURI DE JOACĂ SI ALTE SPATII PUBLICE AMENAJATE (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate).

  4. AMENAJARE SPAȚII PUBLICE (mobilier urban, iluminat public etc.) (mobilier stradal, iluminat public, etc – (amenajare, înființare, reparare).

  5. INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA CULTURALA SI SOCIALA (dezvoltare de oportunități pentru persoanele creative, artiști, persoane cu vastă experiență pe care o pot împărtăși pentru a inspira alte persoane, propuneri de activități educaționale și culturale care să ducă la creșterea calității învățământului).

  6. SMART CITY respectiv ORAS DIGITAL (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Baia Mare dar și al unui marketing mai dinamic al orașului).

  7. SANATATE (sanatate)

Bugetul propus pentru proiectele selectionate, pentru fiecare an va fi de maxim 2.000.000 lei, inclusiv TVA. Cuantumul propus poate suferi modificari in functie de decizia Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, la aprobarea bugetului Municipiului Baia Mare.
Nu există o sumă maximă alocată unui proiect.
Vor fi implementate proiectele în ordinea numărului de voturi, în limita bugetului disponibil.

Propunerile de proiecte depuse trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa corespunda unui obiectiv de interes general.
b. Sa fie sau sa poata fi asimilate unei investitii aflate in aria de competenta a Primariei Municipiului Baia Mare ii care vizeaza un spatiu din domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare.
c. Sa nu intre in aria altor programe ale Primariei Municipiului Baia Mare cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvemamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentm activitati nonprofit de interes general. alte finantari nerambursabile.
d. Sa nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalitatii aflate in derulare.
e. Sa nu aiba un caracter comercial sau publicitar.
f. Sa nu aiba un caracter politic sau etnic.
g. Sa fie clar delimitate spatial si sa nu fie prea vagi.
h. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

Important: Propunerile care nu respecta fisa de proiect, cele care nu sunt de competenta Municipiului Baia Mare, cele care contravin prezentului Regulament, sau a altor prevederi legale in vigoare nu vor putea participa la aceasta campanie. Primaria Municipiului Baia Mare isi rezerva dreptul de a nu publica pe sectiune, propunerile care nu sunt completate conform fisei de proiect.

Clare, concise, detaliate, astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.
Totodată, prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul dumneavoastră.
Așa că mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.
Proiectele pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, cu o dimensiune maximă de 5 MB.

Municipiul Baia Mare va realiza o analiză a proiectelor depuse.
În situația în care consideră oportun, reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea.
De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.
Pentru proiecte similare, cu acordul deponenților, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi).
Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.
După depunerea proiectelor, modificarea acestora se poate realiza doar în etapa de validare, de către reprezentanții municipalității.

Fiecare persoană poate vota câte un singur proiect din fiecare categorie.
Proiectele eligibile vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.
Cetățenii pot vota proiecte depuse în una sau mai multe categorii.
Pentru a vota, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă, sau să se autentifice cu contul de Facebook.

01.10.2021 - 30.11.2021 - Depunerea proiectelor.
01.12.2021 - 27.01.2022 - Verificarea proiectelor depuse de către Primărie.
28.01.2022 - 07.02.2022 - Promovarea proiectelor de către deponenți și votarea.
09.02.2022 - Afisarea rezultatelor.